THIẾT BỊ Y TẾ GIA ĐÌNH

<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Xe Cho BN Bại Não ( lớn)
LH: 0918.708.885
Xe Cho BN Bại Não...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Xe lăn thường ALK 809E
LH: 0918.708.885
Xe lăn thường ALK 80...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Xe Lăn Điện
LH: 0918.708.885
Xe Lăn Điện
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Xe Du Lịch Hợp Kim Nhôm
LH: 0918.708.885
Xe Du Lịch Hợp Kim N...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>KT: 213x98x50
LH: 02763.603.888
KT: 213x98x50
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> <br> Bàn ăn di động
LH: 02763.603.888

Bàn ăn di động
<b>LH: 0918.708.885</b> <br> Đệm PU chống thấm
LH: 0918.708.885
Đệm PU chống thấm
<b>LH: 0918.708.885</b> <br> Màn Chắn 4 khung
LH: 0918.708.885
Màn Chắn 4 khung
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> Bàn đạp tập nhân FS 960
LH: 02763.603.888
Bàn đạp tập nhân FS...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> Gậy có ghế
LH: 02763.603.888
Gậy có ghế
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> Gậy 3 chân
LH: 02763.603.888
Gậy 3 chân
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Tủ đầu giường KT: 48x48x80
LH: 02763.603.888
Tủ đầu giường KT: 48...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Tủ đầu giường có khóa
LH: 02763.603.888
Tủ đầu giường có khó...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> bánh xe khóa trung tâm
LH: 02763.603.888
bánh xe khóa trung...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> Gậy đỡ tay
LH: 02763.603.888
Gậy đỡ tay
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> Ghế bô inox không bánh xe
LH: 02763.603.888
Ghế bô inox không bá...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Khung tập đi Fs 966LH
LH: 02763.603.888
Khung tập đi Fs 966LH
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Nạng Đôi
LH: 02763.603.888
Nạng Đôi
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút dịch hai bình 40l
LH: 02763.603.888
Máy hút dịch hai bình...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút đờm
LH: 02763.603.888
Máy hút đờm
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy xông khí dung nén khí 403D
LH: 02763.603.888
Máy xông khí dung nén...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy xông khí dung 402A
LH: 02763.603.888
Máy xông khí dung 402...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Nhiệt kế đo tai
LH: 02763.603.888
Nhiệt kế đo tai
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Nhiệt kế
LH: 02763.603.888
Nhiệt kế
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Bình Oxy XY 98BII-8L
LH: 02763.603.888
Bình Oxy XY 98BII-8L
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Đồng hồ Oxy XY 98B
LH: 0918.708.885
Đồng hồ Oxy XY 98B
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Máy đo đường huyết 710
LH: 0918.708.885
Máy đo đường huyết 710
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng cụ cắt bột
LH: 02763.603.888
Dụng cụ cắt bột
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Ghế ngồi Kéo Cổ
LH: 02763.603.888
Ghế ngồi Kéo Cổ
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút đờm 7E-D (cấp cứu)
LH: 02763.603.888
Máy hút đờm 7E-D (cấp...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút dịch cầm tay
LH: 02763.603.888
Máy hút dịch cầm tay
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Bình Oxy XY 98BII-8L
LH: 02763.603.888
Bình Oxy XY 98BII-8L
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> Cân sức khỏe cơ có thước đo mặt nhựa
LH: 02763.603.888
Cân sức khỏe cơ có t...

VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Phế Dung kế 2500
LH: 0918.708.885
Phế Dung kế 2500
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>TOGU Anti Stress Ball 6,5cm
LH: 0918.708.885
TOGU Anti Stress Bal...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Bộ kính soi tai
LH: 0918.708.885
Bộ kính soi tai
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Phế dung kế 3 bóng cho trẻ em
LH: 0918.708.885
Phế dung kế 3 bóng c...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Bánh gai massage tập tay
LH: 0918.708.885
Bánh gai massage tập...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Bánh gai massage tập tay
LH: 0918.708.885
Bánh gai massage tập...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Album trợ thở người lớn
LH: 0918.708.885
Album trợ thở người...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Túi oxy
LH: 0918.708.885
Túi oxy
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Bo điện tim 3mm người lớn
LH: 0918.708.885
Bo điện tim 3mm ngườ...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>kẹp điện tim
LH: 0918.708.885
kẹp điện tim
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Lamen (10 hộp/vỉ)
LH: 0918.708.885
Lamen (10 hộp/vỉ)
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Bàn chải bác sĩ màu trắng
LH: 0918.708.885
Bàn chải bác sĩ màu...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Bàn chải bác sĩ màu xanh
LH: 0918.708.885
Bàn chải bác sĩ màu x...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Túi Chườm nóng
LH: 0918.708.885
Túi Chườm nóng

HÓA CHẤT - VẬT TƯ XÉT NHIỆM

DƯỢC PHẨM

MỸ PHẨM - THỰC PHẨM CHỨC NĂNG