Dụng Cụ Phẫu Thuật

<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Bộ đặt nội khí quản TE
LH: 02763.603.888
Bộ đặt nội khí quản T...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Bộ đặt nội khí quản NL
LH: 02763.603.888
Bộ đặt nội khí quản N...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Bộ ĐNKQ 4 lưỡi Đức
LH: 02763.603.888
Bộ ĐNKQ 4 lưỡi Đức
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Bộ đặt nội khí quản
LH: 02763.603.888
Bộ đặt nội khí quản
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng Cụ Ống Hút
LH: 02763.603.888
Dụng Cụ Ống Hút
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Banh Farabeuf
LH: 02763.603.888
Banh Farabeuf
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Banh Phẫu Thuật các loại
LH: 02763.603.888
Banh Phẫu Thuật các l...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Banh Phẫu Thuật
LH: 02763.603.888
Banh Phẫu Thuật
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Banh phẫu thuật
LH: 02763.603.888
Banh phẫu thuật
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Bộ đèn soi tai và đáy mắt
LH: 02763.603.888
Bộ đèn soi tai và đáy...
<b>LH: 0663.603.888</b> <br>Bộ Khám ngũ quan
LH: 0663.603.888
Bộ Khám ngũ...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Kính phóng đại hai mắt Đức
LH: 02763.603.888
Kính phóng đại hai mắ...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Búa PT
LH: 02763.603.888
Búa PT
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Đèn soi đáy mắt, Đức
LH: 02763.603.888
Đèn soi đáy mắt, Đức
<b>LH: 0663.603.888</b> <br>Banh Phẫu Thuật
LH: 0663.603.888
Banh Phẫu Thu...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Banh Phẫu thuật
LH: 02763.603.888
Banh Phẫu thuật
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Cán dao PT số 3,4,7
LH: 02763.603.888
Cán dao PT số 3,4,7
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dao Bào Da
LH: 02763.603.888
Dao Bào Da
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dao mổ pt
LH: 02763.603.888
Dao mổ pt
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng cụ cắt bột
LH: 02763.603.888
Dụng cụ cắt bột
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng cụ cắt bột
LH: 02763.603.888
Dụng cụ cắt bột
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng cụ PT Xương
LH: 02763.603.888
Dụng cụ PT Xương
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng cụ PT Khí Quản
LH: 02763.603.888
Dụng cụ PT Khí Quản
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng Cụ PT Khí Quản
LH: 02763.603.888
Dụng Cụ PT Khí Quản
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng cụ PT Tai
LH: 02763.603.888
Dụng cụ PT Tai
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng cụ cắt bột
LH: 02763.603.888
Dụng cụ cắt bột
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng cụ PT Xương
LH: 02763.603.888
Dụng cụ PT Xương
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng cụ PT Khí Quản
LH: 02763.603.888
Dụng cụ PT Khí Quản
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng Cụ PT Khí Quản
LH: 02763.603.888
Dụng Cụ PT Khí Quản
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng cụ PT Tai
LH: 02763.603.888
Dụng cụ PT Tai
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Dụng cụ PT thần Kinh
LH: 02763.603.888
Dụng cụ PT thần Kinh
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Kéo PT
LH: 02763.603.888
Kéo PT
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Kẹp Bông Băng
LH: 02763.603.888
Kẹp Bông Băng
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Bộ Kính Soi Tai
LH: 02763.603.888
Bộ Kính Soi Tai
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Kẹp kim
LH: 02763.603.888
Kẹp kim
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Que quấn tăm bông
LH: 02763.603.888
Que quấn tăm bông
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Que Thăm
LH: 02763.603.888
Que Thăm