Băng ca, Giường Bệnh, Bàn, Tủ, Cây truyền dịch

<b>LH: 02763.603.888</b> <br>KT: 213x98x50
LH: 02763.603.888
KT: 213x98x50
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>KT: 213x98x45~70cm
LH: 0918.708.885
KT: 213x98x45~70cm
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> pin dự phòn 2h
LH: 02763.603.888
pin dự phòn 2h
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> bánh xe khóa trung tâm
LH: 02763.603.888
bánh xe khóa trung...
<b>LH: 02763.603.888</b> Băng ca cấp cứ 2 tay quay
LH: 02763.603.888 Băng ca cấp cứ 2 tay quay
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Băng ca xe cứu thương
LH: 02763.603.888
Băng ca xe cứu thương
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Băng ca gấp nhôm
LH: 02763.603.888
Băng ca gấp nhôm
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Băng ca khung nhôm, gấp 4
LH: 0918.708.885
Băng ca khung nhôm, g...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br> Băng ca khung nhôm, gấp 2
LH: 0918.708.885
Băng ca khung nhôm,...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> Đệm ống nhựa PVC
LH: 02763.603.888
Đệm ống nhựa PVC
<b>LH: 0918.708.886</b> <br> Băng ca khung nhôm, mặt thép, gấp 2
LH: 0918.708.886
Băng ca khung nhôm,...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br> Đệm PU chống thấm
LH: 0918.708.885
Đệm PU chống thấm
<b>LH: 0918.708.885</b> <br> Màn Chắn 4 khung
LH: 0918.708.885
Màn Chắn 4 khung
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> <br> Bàn ăn di động
LH: 02763.603.888

Bàn ăn di động
<b>LH: 0918.708.885</b> <br> <br> Bàn ăn di động
LH: 0918.708.885

Bàn ăn di động
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> KT: 213x98x50cm
LH: 02763.603.888
KT: 213x98x50cm
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Bàn ăn di động
LH: 0918.708.885
Bàn ăn di động
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Tủ đầu giường KT: 48x48x80
LH: 02763.603.888
Tủ đầu giường KT: 48...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Tủ đầu giường có khóa
LH: 02763.603.888
Tủ đầu giường có khó...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Tủ đầu giường KT: 48x48x80
LH: 02763.603.888
Tủ đầu giường KT: 48...