Máy đo đường Huyết

<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Máy đo đường huyết 710
LH: 0918.708.885
Máy đo đường huyết 710