Chia sẻ lên:
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Phế Dung kế 2500

LH: 0918.708.885
Phế Dung kế 2500

Mô tả chi tiết

 Dung tích hít vào 2500ml

Điều chỉnh được kim chỉ thị mức dung tích hít vào

Xem thêm các sản phẩm liên quan
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Bộ kính soi tai
LH: 0918.708.885
Bộ kính soi...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Phế dung kế 3 bóng cho trẻ em
LH: 0918.708.885
Phế dung k...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Bánh gai massage tập tay
LH: 0918.708.885
Bánh gai ma...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Bánh gai massage tập tay
LH: 0918.708.885
Bánh gai m...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Album trợ thở người lớn
LH: 0918.708.885
Album trợ...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Túi oxy
LH: 0918.708.885
Túi oxy
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Bo điện tim 3mm người lớn
LH: 0918.708.885
Bo điện ti...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>kẹp điện tim
LH: 0918.708.885
kẹp điện t...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Lamen (10 hộp/vỉ)
LH: 0918.708.885
Lamen (10...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Bàn chải bác sĩ màu trắng
LH: 0918.708.885
Bàn chải b...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Bàn chải bác sĩ màu trắng
LH: 0918.708.885
Bàn chải bá...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Bàn chải bác sĩ màu xanh
LH: 0918.708.885
Bàn chải bá...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Phế Dung kế 2500
LH: 0918.708.885
Phế Dung kế...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Bộ khám ngũ quan
LH: 0918.708.885
Bộ khám ngũ...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>TOGU Anti Stress Ball 6,5cm
LH: 0918.708.885
TOGU Anti...
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Túi Chườm nóng
LH: 0918.708.885
Túi Chườm...
Gía để ống nghiệm
Gía để ống nghiệm
<b>LH: 0918.708.885</b>  <br>Xe lăn thường thắng tay
LH: 0918.708.885
Xe lăn thư...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br>Xe lăn bô vuông, nệm rút
LH: 0918.708.885
Xe lăn bô v...