Chia sẻ lên:
<b>LH: 0918.708.886</b> <br> Đèn mổ di động 54 bóng LED

LH: 0918.708.886
Đèn mổ di động 54 bóng LED

Nơi sản xuất:
ST- FRANCIS - Đài Loan

Mô tả chi tiết

 MODEL SL / LED 70M

160,000LUX

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
<b>LH: 02763.603.888</b> <br> Đèn mổ di động 5 bóng HALOGEN
LH: 02763.603.888
Đèn mổ di...
<b>LH: 02763.603.888</b>  <br>Đèn mổ di động 4 bóng HALOGEN
LH: 02763.603.888
Đèn mổ di...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br> Đèn khám di động 1 bóng halogen
LH: 0918.708.885
Đèn khám di...
<b>LH: 02763.603.888</b>  <br>Đèn mổ di động 1 bóng ánh sáng lạnh
LH: 02763.603.888
Đèn mổ di...
<b>LH: 02763.603.888</b>  <br>Đèn mổ di động 1 bóng thường
LH: 02763.603.888
Đèn mổ di...
<b>LH: 0918.708.886</b>  <br> Đèn mổ treo trần 5 bóng thường
LH: 0918.708.886
Đèn mổ tre...
<b>LH: 0918.708.886</b> <br> Đèn mổ di động 54 bóng LED
LH: 0918.708.886
Đèn mổ di đ...
<b>LH: 02763.603.888</b>  <br>Đèn mổ di động 4 bóng thường
LH: 02763.603.888
Đèn mổ di...
<b>LH: 02763.603.888</b>  <br>Đèn mổ di động 1 bóng HALOGEN
LH: 02763.603.888
Đèn mổ di...
Liên Hệ  <br>Máy LASER C02 Phẫu Thuật
Liên Hệ
Máy LASER C02 Phẫu Thuật
<b>LH: 0918.708.886</b>  <br> Đèn mổ treo trần 5 bóng HALOGEN
LH: 0918.708.886
Đèn mổ tre...
<b>LH: 0918.708.885</b> <br> Bàn mổ tổng hợp SỦGILINE
LH: 0918.708.885
Bàn mổ tổng...