Chia sẻ lên:
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút đờm

LH: 02763.603.888
Máy hút đờm

Mô tả chi tiết

 MODEL: 7E B

Mua 5 sp, thanh toán tiền mặt >>> giá KM 1.292.000/cái

Xem thêm các sản phẩm liên quan
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút dịch hai bình 40l
LH: 02763.603.888
Máy hút dịc...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút dịch hai bình
LH: 02763.603.888
Máy hút dịc...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút đờm
LH: 02763.603.888
Máy hút đờm
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút dịch hai bình 20l
LH: 02763.603.888
Máy hút dịc...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút đờm 7E- B
LH: 02763.603.888
Máy hút đờm...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút đờm 7E-C (cấp cứu)
LH: 02763.603.888
Máy hút đờm...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút đờm 7E-D (cấp cứu)
LH: 02763.603.888
Máy hút đờm...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút dịch đạp chân 7B
LH: 02763.603.888
Máy hút dịc...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút dịch cầm tay
LH: 02763.603.888
Máy hút dịc...
<b>LH: 02763.603.888</b> <br>Máy hút thai 7C
LH: 02763.603.888
Máy hút tha...