Chia sẻ lên:
Khay đếm thuốc

Khay đếm thuốc

Nơi sản xuất:
VIỆT NAM

Mô tả chi tiết

Inox 100 % 

Khay chữ nhật
Khay chữ nhật

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Hộp hấp Inox
Hộp hấp Inox
Hộp dụng cụ có nắp
Hộp dụng cụ có nắp
Khay đếm thuốc
Khay đếm thuốc
Chén chun Inox
Chén chun Inox
Óng cấm Panh, kéo
Óng cấm Panh, kéo
Hộp bông gòn
Hộp bông gòn
Khay quả đậu sâu lòng
Khay quả đậu sâu lòng