Chia sẻ lên:
Óng cấm Panh, kéo

Óng cấm Panh, kéo

Nơi sản xuất:
VIỆT NAM
Giá sản phẩm:
VNĐ
Khả năng cung cấp:
Hàng có sẵn

Mô tả chi tiết

 Inox 100%, nhiều kích thướt để lựa chọn .

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Hộp hấp Inox
Hộp hấp Inox
Hộp dụng cụ có nắp
Hộp dụng cụ có nắp
Khay đếm thuốc
Khay đếm thuốc
Chén chun Inox
Chén chun Inox
Óng cấm Panh, kéo
Óng cấm Panh, kéo
Hộp bông gòn
Hộp bông gòn
Khay quả đậu sâu lòng
Khay quả đậu sâu lòng